Personuppgiftspolicy UbiGo

Senast ändrad 26-03-20

1. Allmänt

För att du ska kunna känna dig trygg med hur vi på UbiGo behandlar dina personuppgifter har vi tagit fram denna personuppgiftspolicy. Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vad du kan göra för att få mer information eller ställa frågor om vår hantering av dina personuppgifter.

UbiGo Innovation AB org. nr. 556985-8268 (”UbiGo”, ”vi” eller ”oss”) med registrerad adress Maskingatan 5, 417 64 Göteborg, är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter när du använder dig av våra tjänster.

2. Personuppgiftsbehandling

a) För att du ska kunna öppna ett användarkonto hos oss eller få tillgång till ett existerande användarkonto och för att vi ska kunna skicka fakturor till dig samlar vi in och sparar personuppgifterna:


Vi sparar personuppgifterna ovan så länge du har ett användarkonto hos oss, har tillgång till ett användarkonto som användare eller i 7 år i enlighet med bokföringslagens regler. I tillämpliga fall behandlar vi även personuppgifterna:


För att verifiera att den som ansöker om att öppna ett användarkonto hos oss är en verklig person använder vi person- eller samordningsnummer. Verifieringen gör vi genom att samköra ditt person- eller samordningsnummer med uppgifter från Bank ID som du sedan godkänner. Vi spara ditt person- eller samordningsnummer i 30 dagar efter det att en verifiering har gjorts.

Person- eller samordningsnummer använder vi också för att göra en kreditkontroll av den som ansöker om att öppna ett användarkonto hos oss, men vi sparar aldrig resultatet av kreditkontrollen eller uppgifter om din privatekonomi.

Ditt person- eller samordningsnummer använder vi även i tillämpliga fall för att verifiera att du har ett giltigt körkort. Verifieringen gör vi genom att samköra ditt person- eller samordningsnummer med uppgifter från Transportstyrelsens databas med uppgifter om giltiga körkort. Vi sparar uppgifterna så länge körkortet är giltigt.


Vid användning av resetjänster från SL använder vi ditt SL-kortnummer för att följa upp användarkontots användning av SL:s resetjänster för att kunna skapa fakturor. Vi samkör SL-kortnummer med uppgifter från SL veckovis.  Vi sparar SL-kortnumret så länge det är giltigt.


Vid användning av resetjänster från Move About AB samkör vi din e-postadress med uppgifter från Move About AB månatligen för att följa upp användarkontots användning av resetjänster från Move About AB för att kunna skapa fakturor. Vi sparar sedan uppgifterna i 7 år i enlighet med bokföringslagens regler.

Personuppgifterna ovan behandlas för att vi ska kunna ingå avtal med dig och sedan kunna uppfylla avtalet om tjänsterna med dig.

b) För att vi ska kunna skicka ut viktig användarinformation till dig behandlar vi din e-postadress och ditt telefonnummer. Detta gör vi för att kunna uppfylla avtalet med dig.

c) Om du inte har tackat nej till att ta emot marknadsföring behandlar vi din e-postadress och ditt telefonnummer för att skicka marknadsföringsmeddelanden till dig via e-post eller sms.


Utskicken av marknadsföring gör vi baserat på den lagliga grunden intresseavvägning. Vi gör bedömningen att vårt intresse av att skicka relevanta erbjudanden till dig i kombination med de säkerhetsåtgärder vi vidtar för att hålla dina personuppgifter skyddade vid utskick är tillräckligt starkt för att basera utskicken av marknadsföring på den lagliga grunden intresseavvägning.

Du har även alltid rätt tacka nej till marknadsföring antingen genom det marknadsföringsmeddelande som vi skickar ut eller genom att kontakta vår kundtjänst på telefon: 0770-220 522 eller e-post: support@ubigo.me. 

3. Vem har tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan utöver vad som angetts i avsnitt 2 i denna personuppgiftspolicy överföras till eller tillgängliggöras för nedan kategorier av mottagare. Vi ger bara tillgång till personuppgifterna om vi anser att det är nödvändigt för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Externa parter som vi överför dina personuppgifter till är bundna till att behandla personuppgifterna på ett lagligt och säkert sätt. Exempel på mottagare är tillhandahållare av:

Samtliga kategorier av mottagare behandlar dina personuppgifter inom EU/EES.

4. Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddsregler har du som kund hos UbiGo flera rättigheter som vi har sammanfattat nedan. Om du kontaktar oss för att utnyttja någon av dina rättigheter kan vi komma att behöva be dig ge oss ytterligare information av dig för att säkerställa din identitet.

Skulle du efter att ha kontaktat oss om dina rättigheter inte vara nöjd har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se

5. Hur utövar jag de ovannämnda rättigheterna?

För att utöva dina rättigheter kan du höra av dig till vår kundtjänst på telefon (08-446 853 15) eller e-post (support@ubigo.me). Vi hanterar din begäran så fort som möjligt i enlighet med gällande regler och hör av oss till dig om vad vi gör så snart vi kan.