Enklare för hushållet, bättre för staden

UbiGo lanserades i Stockholm våren 2019, men har
än längre historia.

Kapitel 1
Tjänsten utvecklades och testades framgångsrikt i Göteborg 2013-2014 i en kommersiell pilot tillsammans med parter som Volvo, Göteborgs stad, Västtrafik, Viktoriainsitutet (nu RISE) och Lindholmen Science Park. Chalmers stod för den mycket omfattande utvärderingen som publicerats i ett otal rapporter. Göteborgspiloten blev startskottet på utvecklingen av den typ av samlade tjänster som numera kallas MaaS (Mobility as a Service), men som först nu börjar bli verklighet. Göteborgskunderna sa att de gick med av nyfikenhet, men blev kvar på grund av bekvämligheten. 97procent ville fortsätta vara kunder, trots att den var en betaversion. Vi såg att kunderna ändrade sina resvanor och var nöjda med det. Andelen som var mycket nöjda med sin mobilitet ökade från 17 procent till 50 procent, oavsett om de tillhörde hushåll som hade ”växlat in” sin bil eller inte.

Kapitel 2
Med denna vetskapen i bagaget lanserade vi UbiGo i delar av Stockholm undervåren 2019, uppbackade av Via-ID, en långsiktig investerare i mobilitets-start-ups och i samarbete med SL, staden och utvalda kommersiella resetjänster.

Nästa kapitel
Vi är med och förändrar hur människor rör sig i storstäderna och hur företagen löser sitt resande – vi bidrar även till att både människor, städer och miljön mår bättre. Vi vet att det inte i första hand handlar om teknik, utan livspussel, resvanor och samhällsutveckling. Vi för diskussioner med lokala aktörer för att etablera UbiGo i andra städer utanför Sveriges gränser. Vi vet att även om MaaS-marknaden är global, är affären alltid lokal. I ett nätverk av UbiGo-tjänster kan du resa med ditt svenska abonnemang i andra städer. Du kan läsa om vårt perspektiv på MaaS på bland annat New Cities Foundation och om vår grundare, som utsågs till en av UITPs Mobility artists i samband med den internationella kollektivtrafikmässan i Stockholm här.