Hammarby Sjöstad 2.0 gillar UbiGo

11 Februari, 2019

Hammarby Sjöstad är en av de stadsdelar där UbiGo nu är igång. Organisationen Electricity, också kallad Hammarby Sjöstad 2.0, vill skapa den mest klimatsmarta stadsdelen i Sverige.

– Med UbiGo erbjuder vi ett alternativ till storstadsbor som är enklare än att äga egen bil. Det innebär också en vinning för klimatet, säger Johan von Porat på Ubigo.

Tidigare tester som gjorts i Göteborg har visat att de flesta som använder UbiGo ändrar sitt sätt att resa – och blir mer nöjda.

– Att inte äga en egen bil innebär exempelvis att slentrianmässiga bilresor uteblir. Resandet blir mer klimatsmart. Det ser vi som en bonus, säger Johan.

Lanseringen av Ubigo i Hammarby Sjöstad uppmärksammades i Stockholmdirekt.se i helgen.

September 23, 2019

Hammarby Sjöstad 2.0 gillar UbiGo

Hammarby Sjöstad är en av de stadsdelar där UbiGo nu är igång. Organisationen Electricity, också kallad Hammarby Sjöstad 2.0, vill skapa den mest klimatsmarta stadsdelen i Sverige.

September 23, 2019

Via ID satsar på UbiGo

Ubigo vinner förtroende bland internationella investerare. Via ID har förvärvat en majoritetsandel i Ubigo – en av världens pionjärer inom mobilitet.