Forskning

Ubigo är grundat i forskning i nära samarbete med olika samhällsaktörer och företag. För oss är det viktigt att alltid förlita sig på fakta och forskning, speciellt i utvecklandet av en helt nytt koncept som mobilitet som tjänst (MaaS).

The added value of a new, innovative travel service (2015)
Ladda ner PDF
A topological approach to Mobility as a Service: A proposed tool for understanding
requirements and effects, and for aiding the integration of societal goals (2018)
Ladda ner PDF