Allmänna villkor UbiGo x Jonna cykelprenumeration

Senast ändrad 07-09-20

1. Definitioner

De allmänna villkoren innehåller följande definierade villkor:

Abonnemang: Avtalet mellan Jonna och hyrestagaren via UbiGo angående användning av cykeln och utnyttjande av tjänsten i utbyte mot betalning av abonnemangskostnader i enlighet med dessa allmänna villkor.

 

Villkor: Dessa allmänna villkor.

 

Slutdatum: Det datum då abonnemanget upphör på grund av uppsägning av hyrestagaren som förklaras i artikel 6.3.

 

Cykel: Cykeln hyrestagaren har tillgång till under abonnemanget.

 

Hyrestagare: Alla fysiska eller juridiska personer som tecknar ett abonnemang med Jonna.

 

Ej på rullgaranti: Har definitionen som förklaras i artikel 5.4.

 

Jonna: Jonna AB, 559249-1541.

 

På rullgaranti: Den lösning som Jonna tillhandahåller hyrestagaren genom att antingen reparera eller byta ut cykeln mot en annan.

 

2. Tillämplighet

2.1 Dessa villkor gäller för varje avtal mellan Jonna och hyrestagare via UbiGo.
 

2.2 Avtal mellan Jonna och hyrestagaren i avvikelse från eller utöver dessa allmänna villkor gäller endast om de uttryckligen bekräftas av Jonna, t.ex. via e-post.

 

2.3 Alla belopp som nämns av Jonna inkluderar moms.

 

3. Abonnemang

3.1 Under abonnemangets längd har hyrestagaren via UbiGo tillgång till Jonnas tjänster mot betalning.

 

3.2 Cykeln är utrustad med lås med 1 nyckel, korg, samt fram och baklyse.

 

3.3 Abonnemanget ger hyrestagaren rätt till på-rullgaranti (se artikel 5).

 

3.4 Jonna har alltid en reservnyckel till cykeln. Om nyckeln skadas eller tappas bort måste ny nyckel beställas av Jonna. Leverans av en ny nyckel medför en kostnad på 200 kr per nyckel.

 

3.5 På grund av stöldrisk får nyckeln inte kopieras.

 

4. Villkor

4.1 Hyrestagaren ska se till att all rimlig vård tas vid användning av cykeln.

 

4.2 Cykeln är endast avsedd för personligt bruk av hyrestagaren och får ej användas av andra eller i kommersiellt syfte till exempel som cykelbud.

 

4.3 Cykeln tillhör Jonna. Hyrestagaren får i sin tur inte försäkra cykeln.

 

4.4 Hyrestagaren är ansvarig för efterlevnaden av villkoren.

 

4.5 Hyrestagaren får inte göra några ändringar av cykeln som inte kan tas bort utan att skada cykeln.

 

4.6 Hyrestagaren ansvarar för att uppdatera kunduppgifter, till exempel en ny adress, i god tid. Angiven adress måste vara hyrestagarens folkbokföringsadress för ett giltigt kontrakt, om Jonna inte godkänner undantag.

 

4.7 Hyrestagaren måste vara minst 18 år gammal, samt inte ha betalningsanmärkningar för att kunna abonnera på tjänsten.

 

5. På rullgaranti

5.1 Jonna strävar efter att byta eller reparera cyklar som inte kan rulla inom 2 arbetsdagar efter att hyrestagaren kontaktat Jonna via UbiGo support. Platsen för detta är angiven adress av hyrestagaren för kontraktet (se punkt 7.1).

 

5.2 Hyrestagaren kan inte kräva ersättning om på rullgarantin inte uppföljs inom 48-timmarstidsperioden.

 

5.3 På rullgarantin gäller endast i händelse av fel som orsakas av vanligt slitage, förlust eller stöld av cykeln och endast inom de postnummer som Jonna är aktiv inom. Exempel på fel orsakade av vanligt slitage är punktering, trasig kedja, trasig sadel och trasig belysning (ej batterier). Exempel på fel av ovanligt slitage är trafikolycka eller om man cyklar in i en vägg eller liknande.

 

5.4 Om hyrestagaren begär en utkörning för något som inte omfattas av garantin ("Ej på rullgaranti" - ett fel som inte påverkar att man kan framföra cykeln på normalt sätt) har Jonna har rätt att debitera en frontavgift på 200 kr. Om hyrestagaren inte är på plats vid ett schemalagt garantiärende kommer detta också att betraktas som ett ej på rullgaranti.

 

5.5 Vid utförande av på rullgaranti måste hyrestagaren möta upp med både cykeln, nyckeln och legitimation.

 

6. Abonnemang och uppsägning

6.1 Abonnemanget och dess uppsägningstid avtalas vid beställning av cykeln via UbiGo.

 

6.2 Vid ett månadsabonnemang är prenumerationsperioden en månad från det startdatum som anges i beställningsprocessen och förlängs automatiskt månad för månad, såvida det inte sägs upp i enlighet med dessa villkor. Både Jonna och hyrestagaren kan säga upp ett månadsabonnemang när som helst genom att lämna in cykeln till Jonna på Tegelbacken 4A i Stockholm.

 

6.3 Vid abonnemang med bindningstid börjar perioden från det datum som anges i orderbekräftelsen. Uppsägning under bindningstiden är inte möjlig. Vid utgången av bindningstiden förvandlas abonnemanget till ett månadsabonnemang, enligt punkt 6.2.

 

6.4 Abonnemanget via Jonna omfattas inte av ångerrätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanföraffärslokaler).

 

6.6 Hyrestagaren har rätt att använda cykeln tills abonnemangets slutdatum efter uppsägning. Hyrestagaren står för kostnaderna för abonnemanget till slutdatumet.

 

6.7 Hyrestagaren åtar sig att återlämna cykeln till Jonna i deras butik vid abonnemangets slut. Hyrestagaren behöver uppvisa legitimation samt överlämna cykel, nyckel, lås samt eventuella andra komponenter som medföljde vid leverans eller upphämtning.

 

6.8 Om hyrestagaren väljer att återlämna cykeln före slutdatumet för abonnemanget kommer resterande dagar på abonnemanget ej kompenseras för.

 

6.9 Om hyrestagaren vill starta ett nytt abonnemang inom tre månader efter avslutat abonnemang uppstår en startkostnad på 300 kr.

 

7. Stöld eller borttappad cykel

7.1 För att minimera stöld, förlust eller skada måste cykeln alltid vara låst med bygellås. Ramen ska men bygellåset låsas fast i ett fast föremål så att en låst cykel inte ska kunnas bäras iväg.

7.2 I händelse av förlust eller stöld av cykeln är hyrestagaren skyldig att rapportera detta till Jonna inom 24 timmar, samt att polisanmäla inom 48 timmar. Är det gjort så är hyrestagaren endast skyldig att betala självrisk. Efter att fullständig anmälan gjorts till polis och Jonna, kommer hyrestagaren att få en ny cykel efter kreditupplysning är tagen, självrisk är betald och Jonna har mottagit cykelns nyckel. Se Vanliga frågor på jonnabike.se för instruktion hur en korrekt polisanmälan utförs.

 

Tabell 1: Totalbelopp cykel

7xl standardcykel 5900 kr

Tabell 2: Självrisk

7xl standardcykel 750 kr

 

7.3 Om hyrestagaren inte rapporterar stöld av cykeln i tid, eller inte alls, eller om hyrestagaren inte överlämnar cykelnyckeln i samband med stöld, är hyrestagaren skyldig att betala en förhöjd självrisk på 3500 kr.

 

7.4 Om en stulen cykel återfinns och lämnas till Jonna återbetalas självrisken till hyrestagaren.

 

7.5 Om delar av cykeln saknas eller stulits (t.ex. sadel eller ett hjul) har Jonna rätt att fakturera hyrestagare upp till grundsjälvrisken 750 kr. En angiven artikellista är tillgänglig på begäran från Jonna.

 

7.6 Om cykeln forslas bort av kommunen eller annan part pga. av felparkering betraktas detta som Ej på rull garanti. Jonna hämtar in cykeln och kommer att kontakta hyrestagaren för att leverera en ny cykel. Jonna har rätt att debitera kostnader för detta till hyrestagaren, till exempel kostnader för att återfå cykeln samt avgifter för ej på rull garanti.

 

8. Skador

8.1 Hyrestagaren måste rapportera skador på cykeln till följd av skadegörelse till Jonna inom 24 timmar efter hyrestagarens kunskap om det.

 

8.2 Förekommer annan skada eller slitage på cykeln som överstiger förväntat slitage från normal användning, förbehåller sig Jonna rätten att återkräva kostnaderna från hyrestagaren.

 

8.3 I händelse av skada orsakade av tredje part eller tredje partsansvar är hyrestagaren skyldig att förse Jonna med tredje parts kontaktinformation och en händelsebeskrivning som båda parter enats om. Ett skadeformulär finns på hemsidan. Om ingen kontaktinformation tillhandahålls kommer samtliga kostnader debiteras hyrestagaren.

 

10. Betalningar

10.1 Vid extra avgifter, som t.ex. självrisk, förbehåller sig Jonna rätten att kräva betalning via UbiGo innan hyrestagaren förses med en ny cykel.

10.2 Fakturan skickas varje månad via UbiGo och har samma villkor som kan läsas i deras användarvillkor.

 

11. Ansvar

11.1 Hyrestagaren måste undersöka cykeln vid leverans, alternativt upphämtning. Om hyrestagaren börjar använda en cykel, betraktas detta som ett bevis på att cykeln fungerar ordentligt.

 

11.2 Hyrestagaren måste omedelbart meddela Jonna om eventuella fel på cykeln.

 

11.3 Användningen av cykeln sker på hyrestagarens egen risk. Vid tvivel om cykelns säkerhet bör hyrestagaren kontakta Jonna omedelbart.

 

11.4 Jonna ansvarar inte för skador som hyrestagaren har till följd av användning av cykeln, såvida det inte finns avsiktlig eller grov vårdslöshet från Jonnas sida.

 

12. Ändringar

12.1 Jonna förbehåller sig rätten att ändra kostnaderna för abonnemanget. Förändringar kommer kommuniceras till hyrestagaren via e-post minst fyra månader i förväg.

 

12.2 Ändringar av villkor tillkännages minst en månad i förväg via web och e-post till hyrestagaren.

 

12.3 Jonna förbehåller sig rätten att överföra sina fordringar på hyrestagaren till en tredje part.

  

13. Avsaknad av skyldigheter

13.1 Jonna förbehåller sig rätten att avsluta (helt eller delvis) abonnemanget via en skriftlig anmälan till hyrestagaren om:

·     Hyrestagaren hamnar på obestånd och inte kan fullgöra uppfylla villkor abonnemanget;

·     Hyrestagaren avsiktligt ger Jonna felaktig information.

 

13.2 Hyrestagaren har rätt att säga upp abonnemanget omedelbart om Jonna har allvarligt misslyckats med att uppfylla sina skyldigheter enligt villkoren.